Amungen


Amungen är vår absolut största sjö. Den ligger i norra kanten av området och angränsar mot Ore och Hälsingland.Amungen har väldigt många öar och vikar. Här erbjuds ett mycket varierat fiske efter väldigt många arter. Kanske är det speciellt dom stora abborrarna man söker. Sjön har också ett mycket fint bestånd av gädda, öring och sik. På Rättviksdelen av sjön finns det många vålar utmarkerade med dunkar. Vill man trolla efter stor gädda och öring så är Amungen en riktig höjdare.