loading...

Barn Fiske Rättvik

Nu kör vi 2019 och satsar på att det blir ett lika bra år för vår satsning på barn och ungdomar.

Under 2016 startade vår ungdomssektion som kommer att jobba för att göra det enklare och attraktivare för barn och ungdomar  att fiska i vårat område.
Dom kommer hålla i fiskedagar både vinter och sommar som kommer vara gratis för alla som deltar.
Vintern 2017 var vi ut med hela 600st barn från Rättvik på pimpelfiske på fler av våra sjöar i området.
Sommaren 2017 kommer också att bjuda på en hel del fiske för våra barn i rättvik.
Vi gör detta i samarbete med Sportfiskarna och det så kallade Klassdraget.

2017 blev ett bra år för alla barn och ungdomar i Rättvik 1200st fick möjligheten att fiska med oss.

2018 slog vi nya rekord.
Alla barn mellan n6-16 år nblev erbjudana att delta på våra aktiviteter under året.
ca 2400 barn hade vi ut och fiskade med. Alla fick fiskespö och isdubbar.