Ljugaren


Ljugaren är vår näst största sjö. Sjön håller fina bestånd av abborre, gädda, och öring. Men det finns även sik, siklöja och lake i sjön.
Ljugaren är en sjö som man gärna fiskar från båt. Då kan man prova lite olika vålar eller varför inte trolla lite efter den stora öringen.
Ljugaren är en ganska djup sjö med ett max djup på ca 35m. Sjön innehåller också mycket sten som finns ganska långt ut i från land. Så se upp när du kör nära land.