Använd så lätta och små tackel som möjligt. Fisket blir roligare och dina napp syns tydligare. Anpassa kroken efter vilket bete du använder.

Det är bra att ha krokar i olika storlekar för olika sorters fiskar och beten. Med krokar från storlek 16 till storlek 1 täcker du det mesta av metet i sjöar, åar och vikar efter arter som abborre, mört, sarv, sutare, braxen, id, färna, regnbåge och många andra arter.

Du kan använda både nylonlina och superlina. Använd inte för tjock lina – då blir det bara svårt att kasta och fiska med. En nylonlina runt 0,15-0,25 millimeter , eller en superlina runt 0,10 millimeter räcker för det mesta av metet. Du behöver också några sänken i olika storlek, några flöten av olika typ och några tyngre sänken och feeders för bottenmetet.