Trolling


Med trolling menas att med motor släpa 3-6 st spön efter båt/farkost.
Trolling är tillåtet i Ljugaren, Dådransjön och Amungen.

Regler för trolling
*  Max 6 st spön per båt.
*  Max 1 st ädelfiskar per båt och dygn
*  All öring under 60 cm skall sättas tillbaka.

Speciellt Trollingkort behöver lösas av alla                                                                     
Dagkort                                                            200 kr
Årskort (Ortsbo/Fritidshusägare)                    1000 kr
Årskort (Boende utanför fvo)                          1500 kr

Båtramp till Ljugaren finns i Born.
Båtramp till Amungen finns i Dalstuga samt Dalfors.