Fiskekort priser 2020

  • Dagkort   området          80kr        00:00-24:00                                    
  • Årskort/Turist               300kr        familj   400kr    
  • Årskort/Ortsbo             250kr        familj   300kr   
  • Fiskerättsbevis               200kr        familj inkl        
  • Trolling års/Ortsbo     1000kr        Max 6 spön, alla öringar mellan 60-90 cm skall returneras, max 1 fisk per dag                     
  • Trolling års Turist       1500kr       Max 6 spön,  alla öringar mellan 60-90 cm skall returneras, max 1 fisk per dag                           
  • Trolling dagort              200kr       00:00-24:00         
  • Ljusacksen dagkort   120kr     00,00-24,00         2st fiskar
  • Kringeltjärn dagkort      100kr      00:00-24:00               2st fiskar
Det är fiskarens ansvar att läsa på gällande regler för det vatten den skall fiska i.
Läs under fliken Fiskekort/Fiskeregler för aktuella regler för 2020
kontrollavgiften för regelbrott är fastslagen till 2500kr
Eller polisanmälan för olovligtfiske
Se tydligare beskrivning på regelfliken.