Fiskrapporter 2015

Öring

Öring               1,8kg   jan
Öring               2,0kg   jan
Öring               3,6kg   jan
Öring               2,5kg   jan
Öring               4,1kg   jan
Öring               1,6kg   jan
Öring               4,6kg   jan
Öring               3,2kg   maj
Öring               5,5kg   maj
Öring               5,2kg   maj
Öring               4,6kg   maj
Öring               2,8kg   maj
Öring              10,3kg  maj
Öring                5,6kg  maj

Abborre

Gädda

Gädda                7,1kg   maj
Gädda                7 kg     maj

Regnbåge/Röding

Regnbåge        2,6kg  jan
Regnbåge        2,2kg  jan
Regnbåge        2,9kg  jan
Röding            1,2kg  jan
Röding            0,9kg  jan
Röding            1,6kg  jan
Regnbåge        3,3kg  jan
Regnbåge        4,1kg  jan 
Regnbåge        3,1kg  jan
Röding            1,2kg  jan
Röding            1,6kg  jan
Röding             0,8kg jan
Röding             1,4kg maj
Röding             1,2kg maj
Röding             1,6kg maj
Regnbåge         3,2kg maj
Regnbåge         3,7kg maj
Regnbåge         2,8kg maj
Regnbåge         2,2kg maj