Fiskekort priser 2019

 • Dagkort   området          80kr        00:00-24:00                                    
 • Årskort/Turist               300kr        familj   400kr    
 • Årskort/Ortsbo             250kr        familj   300kr   
 • Fiskerättsbevis               200kr        familj inkl        
 • Trolling års/Ortsbo     1000kr        Max 6 spön, alla öringar mellan 60-90 cm skall returneras, max 1 fisk per dag                     
 • Trolling års Turist       1500kr       Max 6 spön,  alla öringar mellan 60-90 cm skall returneras, max 1 fisk per dag                           
 • Trolling dagort              200kr       00:00-24:00         
 • Ljusacksen dagkort   100kr     00,00-24,00         2st fiskar
 • Sommarsäsong          500kr     1 maj-31okt        2st fiskar/dygn
 • Vintersäsong             500kr    25/12- 30 april     2st fiskar/dygn
 • Kringeltjärn dagkort      100kr      00:00-24:00               2st fiskar
Det är fiskarens ansvar att läsa på gällande regler för det vatten den skall fiska i.
Läs under fliken Fiskekort/Fiskeregler för aktuella regler för 2019
kontrollavgiften för regelbrott är fastslagen till 2500kr
Eller polisanmälan för olovligtfiske
Se tydligare beskrivning på regelfliken.