Styrelsesammansättning 2016

 

Ordf
Jonas Rantanen          Östgårdsgatu 7           076 1183186

Vice Ordf
Anders Öst                Lenåsvägen 40            070 2459093

Sek
Ulrika Swan            Östgårdsgatu 7              070 2452882

Kassör
Per Wilund              Wiborgvägen 6            070 6899990   

Ledamöter
Anders Noren           Klittgatu 2                    070 6894168
Torsten Pettersson    Lassasvägen 2                070 5418829
Steve Carlberg          Sjösvedsvägen 7             0248 14520
Johnny Karlberg               
Knuts Denny Hansson

Suppleanter
Jon Wilund               Wiborgvägen 6
Johnny Lohman        Blecketvägen 34            070 5314312
Per Gruvris                Rättvik
Per Ove Jonsson       Ljugarvägen 1               0248 14406
Göte Gatehag           Altsarbyvägen 48          073 5660540
Karl Erik Andersson  Dalstuga


Valberedning
Björn Woxmark       
Sören Ollan


Revisorer
Rune Daniels
Åke Olsson
Sup: Karin Ingelsbo

Vålgrupp
Anders Noren
Peter Peres
Jonas Rantanen
Torsten Pettersson

Vid frågor ring:

Fiskefrågor: Jonas Rantanen               076 1183186
                    Anders Östh                   070 2459093

Båtuthyrning Ljusacksen                    076 1183186
Ungdomssektionen:

Christoffer Björ                                 0738044916
Joel Lundgren                                    0707322712
Jon Wilund                                        0707535710
Darko Donnie Radisic                       0722112655
Torgny Olsson