Planerad verksamhet 2017

# Fortsatt välutläggning samt påfyllning

# Ungdomsfiske vid Enån

# Fiske dagar under sommaren för barn och ungdommar

# Följa utvecklingen kring siljan och siljansöringen

# Elfiske av länsstyrelsen

# Fortsätta projektet Amungen

# Decimera abborre i Ljusacksen

# Decimera gädda i Kringeltjärn

# Fortsätta samarbetet med Sportfiskarna.

# Utplantering av fisk.

# Sätta upp skyltar vid vägar på sjöars namn.

# Kolla över våra slogbodar och vägar som går ner till olika sjöar.

# Fiskevårdande åtgärder där vi anser att det kan förbättra det för fisken.