#Vålutläggning i Ljugaren,Långsjön,lungsjön,Amungen.
Skapa fiskeplatser efter Enån.

#Decimera abborrbeståndet i Ljusacksen.

#Föja det som händer runt dammen i Ickån och i Draggådalen.

#Hoppas arbetet startar med att göra en fiskväg  förbi dammen i Dalkarlsapen.

#Fortsätta arbetet med Ore och Alfta runt arbetet i Amungen.

#Lägga ryssjor i Kringeltjärn för att hålla ner gäddstammen.

# Anlägga fler lekbottnar i bäckar och åar för öringen.